Ansøgningsskema

Landbrugsejendomme der indvinder grundvand.

Information

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema for at søge om tilladelse til at indvinde grundvand til driften af dit landbrug. Du skal også bruge dette skema, hvis boringen samtidig forsyner din husholdning.

Obligatoriske felter i ansøgningsskemaet er markeret med * og skal udfyldes.

Kontaktinformation

Vurdering af virkning på Miljøet (VVM)

Behandlingen af ansøgningen om indvinding af grundvand kræver, at der udfyldes et VVM-anmeldeskema.

Oplysninger om brønd/boring

Anlæg og vandbehandling

Beskriv anlæg og eventuel vandbehandling.

Vandindvinding og vandmængde

Oplysninger om driften:

Placering af brønd/boring

Hold venstre museknap nede på den røde ballon og flyt den til placeringen af din brønd/boring. Du kan flytte kortet ved at sætte markøren på kortet og holde venstre museknap nede og samtidig flytte med musen. Du har mulighed for at zoome ved at bruge plus og minus knapperne i nederste højre hjørne af kortet.

Bemærkning til ansøgning