Ansøgningsskema

Ikke almene vandværker der forsyner 3-9 ejendomme.

Information

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema for at søge om tilladelse til at indvinde grundvand.

Obligatoriske felter i ansøgningsskemaet er markeret med * og skal udfyldes.

Kontaktinformation

Vurdering af virkning på Miljøet (VVM)

Behandlingen af ansøgningen om indvinding af grundvand kræver, at der udfyldes et VVM-anmeldeskema.

Oplysninger om brønd/boring

Anlæg og vandbehandling

Beskriv anlæg og eventuel vandbehandling.

Vandindvinding og vandmængde

Placering af brønd/boring

Hold venstre museknap nede på den røde ballon og flyt den til placeringen af din brønd/boring. Du kan flytte kortet ved at sætte markøren på kortet og holde venstre museknap nede og samtidig flytte med musen. Du har mulighed for at zoome ved at bruge plus og minus knapperne i nederste højre hjørne af kortet.

Bemærkning til ansøgning